Plastic soep, dat eet je niet!

Plastic soep, dat eet je niet!

De lesbrief Plastic soep, dat eet je niet! zoemt in op de oorzaken en gevolgen van plastic soep. De rijk geïllustreerde kenniskaart laat zien hoe plastic soep uiteenvalt in kleine stukjes, die als microplastics in onze voedselketen terecht kunnen komen.

Het praktijkverhaal in deze lesbrief komt van KLEAN (Klagen Loont Echt Absoluut Niet), een initiatief van Peter Smith. Hij bouwde De Wereld Van Zwerfafval.

KLEAN inspireert om met kleine dagelijkse acties een verschil te maken voor wereldzaken, in dit geval een wereld zonder plastic soep. Bij KLEAN heet dit the power of 1.

Voor lessen in de kern van de beroepsgerichte vmbo-programma’s en voor de volgende profiel- en keuzevakken:

 • Een evenement organiseren (profielvak D&P)
 • Een product maken en verbeteren (profielvak D&P
 • Milieu, hergebruik, duurzaamheid (D&P, keuzevak)
 • Werken aan natuur en milieu (D&P, keuzevak)
 • Vergroening stedelijke omgeving (profielvak Groen)
 • Water (Groen, keuzevak)

Let op!
‘Duurzaam met afvalwater’ is een nieuwe cursus in het bijscholingsprogramma voor vmbo-docenten. Ben je docent en heb je interesse in deze inspirerende cursusdag? Maak je interesse kenbaar via bijscholingvmbo.nl/cursussen/duurzaam-met-afvalwater.

De cursus vindt plaats op locatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodra dat weer mogelijk is. Vanwege het coronavirus is de datum voor de cursus nu nog niet bekend. Bij voldoende interesse van docenten, kunnen we de cursus bij RWZI’s ‘in de buurt’ aanbieden.

Je leert hoe plastic soep ontstaat en wat de gevolgen zijn voor mensen en dieren.

R.
Ik weet wat plastic soep is en dat 80% van het afval in zee afkomstig is van het land.

T1. 
Ik herken de zichtbare gevolgen van zwerfafval en plastic soep voor dieren:

 • dieren raken erin verstrikt
 • dieren eten ervan of geven het hun jongen te eten, waardoor ze doodgaan met plastic in hun maag.

T2.
Ik weet dat plastic in de voedselketen terecht komt, en dat we de gevaren daarvan niet overzien, onder andere doordat:

 • plastic niet vergaat, maar in stukjes afbrokkelt
 • gif zich verzamelt op plastic deeltjes in het water
 • onzichtbaar kleine plastic deeltjes door planten en dieren worden opgenomen.

I. 
Ik weet dat ik ook met kleine dagelijkse acties een verschil maak voor een wereld zonder plastic soep, en ik kan daarvoor nieuwe ideeën aandragen.

De les over de oorzaken en gevolgen van plastic soep sluit aan bij de volgende werelddoelen van de Verenigde Naties

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up