Zwerfafval voorkomen met slimme nudges

Zwerfafval voorkomen met slimme nudges

Het is dweilen met de kraan open. Al dat plastic dat in het water belandt, en daar een enorme stroom plastic soep veroorzaakt. De jonge uitvinder Boyan Slat startte The Ocean Cleanup, om de plastic soep uit de oceanen te ‘dweilen’. In deze lesbrief vraagt hij de leerlingen om die kraan dicht te draaien, dus om de toestroom van plastic soep in zeeën, rivieren, kanalen en slootjes te stoppen.

Het meeste afval in zee komt van het land. Leerlingen bekijken hoe en waar afval vanaf het schoolplein en in de buurt tot plastic soep wordt. Zwerfafval ontstaat meestal onbewust. Zit daar misschien ook een oplossing in?

In deze lesbrief onderzoeken de leerlingen het fenomeen ‘nudging’, dus mensen verleiden om onbewust het goede te doen. Dat kan op veel verschillende manieren. Leerlingen zetten ‘nudges’, dus kleine duwtjes, in om Boyan te helpen bij zijn strijd tegen plastic soep en voor schone oceanen, de ‘longen’ van onze planeet.

De lesbrief kwam tot stand in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel en Gooitz ter voorbereiding op de Waste Battle. Daarin gaan teams van verschillende scholen met elkaar de uitdaging aan tegen zwerfafval. De meest effectieve nudge zal echt worden gebouwd en/of toegepast, zoals de hot seat van leerlingen van CSG Het Noordik uit Almelo. Neem voor meer informatie over de Waste Battle contact op met info@natuurenmilieuoverijsssel.nl of gooitske@gooitz.nl.

Voor lessen in de kern van de beroepsgerichte vmbo-programma’s en voor de volgende profiel- en keuzevakken:

  • Een evenement organiseren (profielvak D&P)
  • Een product maken en verbeteren (profielvak D&P
  • Milieu, hergebruik, duurzaamheid (D&P, keuzevak)
  • Werken aan natuur en milieu (D&P, keuzevak)
  • Vergroening stedelijke omgeving (profielvak Groen)
  • Water (Groen, keuzevak)

Let op!
‘Duurzaam met afvalwater’ is een nieuwe cursus in het bijscholingsprogramma voor vmbo-docenten. Ben je docent en heb je interesse in deze inspirerende cursusdag? Maak je interesse kenbaar via bijscholingvmbo.nl/cursussen/duurzaam-met-afvalwater.

De cursus vindt plaats op locatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodra dat weer mogelijk is. Vanwege het coronavirus is de datum voor de cursus nu nog niet bekend. Bij voldoende interesse van docenten, kunnen we de cursus bij RWZI’s ‘in de buurt’ aanbieden.

Je leert waarom het nodig is om zwerfafval te voorkomen en hoe je daar zelf met slimme nudges aan kunt bijdragen.

R.
Ik weet wat de kenmerken zijn van nudges die zwerfafval voorkomen

T1. 
Ik weet hoe zwerfafval vanuit mijn buurt in zee belandt, en ik herken acties die zwerfafval en plastic soep voorkomen en opruimen.

T2.
Ik vind het belangrijk om zwerfafval te voorkomen, want:

  • zwerfafval bevat grondstoffen voor nieuwe producten
  • veel zwerfafval wordt plastic soep. Dat is schadelijk voor mensen, dieren en het milieu.

I. 
Ik weet dat ik zelf elke dag zwerfafval kan voorkomen, bijvoorbeeld door met mijn team met slimme nudges te bedenken in de Waste Battle.

De les voorkomen van plastic soep sluit aan bij de volgende werelddoelen van de Verenigde Naties

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

gastles: optioneel presentatie of gastles over duurzamer eten op school. Neem hiervoor contact op via info@ikcirculeer.nl

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up