Eindeloze ontwerpen van afgedankte kleding

Eindeloze ontwerpen van afgedankte kleding

Het maken van kleding is verweven met grote verborgen kosten. Extra zuur als kleding ongebruikt bij het restafval belandt en vervolgens verbrand wordt bij het afvalbedrijf. Toch is dat wat er nog gebeurt.

Wat kunnen we doen om de enorme afvalberg van textiel te verminderen? Die bevat niet alleen oude kleding, maar ook nieuwe kleding die nog nooit is gebruikt. Of werkkleding en uniformen die vanwege hun functie niet opnieuw in omloop kunnen komen. De stoffen daarvan vormen een prima grondstof voor nieuwe producten.

Nieuwe design producten maken van afgedankte kleding en textiel, dat is het werk van i-did. Dit initiatief van Mireille Geijsen biedt volop inspiratie als praktijkverhaal in deze lesbrief.

Deze lesbrief is zeer geschikt voor lessen en projecten over duurzaam doen en denken en over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geldt bij uitstek voor lessen in de kern van de beroepsgerichte vmbo-programma’s en voor de volgende profiel- en keuzevakken:

 • Een product maken en verbeteren (profieldeel D&P)
 • Milieu, hergebruik, duurzaamheid (D&P, keuzevak)
 • Wonen en huishouden (Z&W)
 • Mode en design (E&O, keuzevak)
 • Modetechniek (E&O, keuzevak)
 • Ondernemen (E&O, keuzevak)
 • Internationale handel (E&O, keuzevak)
 • Idee-ontwikkeling (MVI, keuzevak)
 • Innovatie en prototyping (MVI, keuzevak)

Je leert dat het recyclen van kleding en textiel voordelen oplevert

 • voor mensen (people)
 • voor de natuur en de leefomgeving (planet)
 • en voor bedrijven (profit).

en hoe jij daar zelf een bijdrage aan kunt leveren.

R.
Ik weet dat textiel weggooien een verspilling van grondstoffen en energie betekent, en dat ook kapotte kleding geschikt is om te recyclen.

T1.
Ik kan kleding die ik niet meer gebruik, aanbieden voor ‘hoogwaardig’ hergebruik of recycling.

T2.
Ik weet waarom het nodig is dat we kleding en ander textiel recyclen, zodat:

 • textielafval een grondstof is voor nieuwe waardevolle producten (profit)
 • er voor de productie van textiel veel minder nieuwe grondstoffen, water en energie nodig zijn (planet)
 • mensen een inkomen verdienen door afgedankte kleding te verwerken tot nieuwe ontwerpen en stoffen (people).(profit)

I. 
Ik weet dat wat ik doe een verschil maakt om afvalberg van textiel te verkleinen en ik kan daar zelf nieuwe ideeën voor aandragen.

Deze les sluit aan bij de volgende werelddoelen:

Wil je meer weten over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up