Een webshop starten om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen

Een webshop starten om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen

‘We zijn allemaal astronauten op planeet Aarde’. Met deze uitspraak riep astronaut Wubbo Ockels op om met Happy Energy te bouwen aan een Happy Planet, dus een Happy Future voor het leven op de planeet. Dat kan elke dag ook met kleine stappen.

In deze lesbrief verkennen leerlingen de betekenis van het begrip duurzaamheid aan de hand van producten die ze gebruiken. Welke vragen kunnen ze daarbij stellen? En ze bekijken hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Net als de oprichtster van de webshop aGreenStory. Toen zij op school haar eco-footprint berekende, wilde ze daar wat aan doen. Schoolspulletjes kocht ze altijd zelf, maar duurzamere schriften en schrijfgerei bleken alleen in bulk te verkrijgen. Samen met klasgenoten startte ze een winkeltje, eerst op school, later ook als webshop.

De les met het praktijkverhaal van aGreenStory heeft al verschillende vmbo-scholen geïnspireerd om bij het werkplein een winkel in te richten, waar leerlingen, naast het oefenen van de andere kassa- en winkelvaardigheden, de duurzaamheid van de producten kunnen toelichten.

Tijdens de landelijke netwerkdag van platform vmbo D&P in 2015 verzorgde oprichtster Yagmur Masmas een presentatie samen met Geanne van Arkel (MVO-manager van het jaar 2018, Head of Sustainable Development Interface). Een start-up en een wereldbedrijf, beide met een duurzame missie, in een werksessie voor docenten door Liedewij de Graaf van ikcirculeer.nl.

Deze lesbrief is zeer geschikt voor lessen en projecten over duurzaam doen en denken en over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geldt bij uitstek voor lessen in de kern van de beroepsgerichte vmbo-programma’s en voor de volgende profiel- en keuzevakken:

  • Ondernemen (E&O, keuzevak)
  • Commercieel (profielvak 1, E&O)
  • Webshop (keuzevak, E&O)
  • Een product maken en verbeteren (profielvak D&P)
  • Milieu, hergebruik, duurzaamheid (D&P, keuzevak)

Let op!

De cursus Milieu, hergebruik en duurzaamheid gaat weer van start. Maak je interesse kenbaar via bijscholingvmbo.nl/cursussen/milieu-hergebruik-duurzaamheid-lessen-ontwikkelen/

Je leert vragen te stellen over het verhaal van de producten die je koopt of verkoopt, zodat jouw ecologische voetafdruk past bij 1 aarde.

R.
Ik weet wat het begrip duurzaamheid betekent en wat de 4 duurzaamheids-principes zijn in het MBO.

T1.
Ik weet welke vragen ik kan stellen over de duurzaamheid van een product en hoe ik mijn ecologische voetafdruk te weten kom.

T2.
Ik weet dat in het duurzame verhaal van een product verschillende hoofdstukken een rol spelen, en ik kan mijn keuze voor een product toelichten.

I. 
Ik weet dat ik mijn voetafdruk verklein door producten met een duurzaam verhaal te kopen of verkopen, en ik kan daarvoor nieuwe ideeën en acties aandragen.

Deze les sluit aan bij de volgende werelddoelen van de Verenigde Naties

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up