Oesterzwammen groeien op koffiedik

Oesterzwammen groeien op koffiedik

De lesbrief ‘Oesterzwammen groeien op koffiedik’ laat zien hoe leuk en makkelijk het is om thuis of op school afval te voorkomen door dit als grondstof in te zamelen. Leerlingen zien wat de stappen zijn om zelf oesterzwammen te kweken op koffiedik. En ze leren waarom die eetbare zwammen ‘plantaardige biefstukken’ worden genoemd.

In een kookopdracht bereiden de leerlingen een eenvoudig gerechtje gemaakt van oesterzwammen. Ook maken ze kennis met circulaire ondernemers die biologisch afval als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Bijvoorbeeld koffiekopjes, gemaakt van koffiedik. We voorspellen een waardevolle toekomst voor koffiedik.

WesterZwam vormt het praktijkverhaal in deze lesbrief. Maar deze lesbrief is er in verschillende varianten. Voor Friese vmbo-scholen is de les uitgewerkt met een korte film en vragen over de jonge ondernemers van Fryslan Fungies. En Flevolandse basisscholen kunnen binnenkort via IVN Flevoland en Stad & Natuur Almere de les bestellen, aangepast voor groepen 7 en 8.

Tip! Door het hele land schieten de kwekerijen van oesterzwammen op koffiedik als paddenstoelen uit de grond. Groepen vmbo-ers die deze start-ups in de buurt bezoeken, ervaren de kansen van circulaire ondernemen in de praktijk. Van de zwammen die ze meenemen van het bedrijfsbezoek, koken ze op school een heerlijk lokaal en plantaardig gerecht. Voor duurzamer eten maken ze daarmee meteen impact. Kijk voor meer informatie hierover bij de les ‘Eten van de toekomst. Wat is duurzamer eten?’ van IkCirculeer.

 

De les ‘Oesterzwammen groeien op koffiedik. Van afvalreductie naar voedselproductie’ is geschikt om invulling te geven aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kern van de vmbo-profielen, ook voor circulair ondernemend LOB en duurzaam burgerschap. En natuurlijk specifiek voor de profieldelen waarin facilitair management (afvalreductie), kookopdrachten (voedselproductie) voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Dienstverlening & Producten, profiel Een evenement organiseren voor een opdrachtgever
 • Zorg en Welzijn, diverse profiel- en keuzevakken
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie profiel De keuken
 • Economie en Ondernemen, bijvoorbeeld voor het keuzevak Ondernemen, maar dan circulair
 • Groen, alle profieldelen inzake groene productie en verkoop, ook in stedelijke omgeving.

Daarnaast past de lesbrief bij diverse keuzedelen, zoals

 • D&P Milieu, hergebruik en duurzaamheid
 • D&P Voeding en beweging
 • Groen Groei en oogst
 • Groen Voeding hoe maak je het?
 • HBR o.a. Traiteur, Evenementen en Facilitaire dienstverlening
 • Z&W Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting.

Tijdens de landelijke netwerkdag van platform vmbo D&P in juni 2017 is deze les aangeboden aan alle circa 300 deelnemende docenten.

Je leert dat het apart inzamelen van (keuken)afval volop voordelen heeft

 • voor mensen (people)
 • voor het milieu (planet)
 • voor bedrijven (profit)

en hoe je koffiedik kunt gebruiken als grondstof om zelf eetbare paddenstoelen op te kweken.

R.
Ik ken de begrippen die horen bij het kweken van oesterzwammen op koffiedik. En ik weet dat in de natuur geen afval bestaat, want afval=grondstof voor iets nieuws.

T1.
Ik weet hoe ik eetbare zwammen kan kweken op koffiedik als voorbeeld van afval=grondstof in een organische kringloop.

T2.
Ik weet waarom het voordelen heeft voor ‘people’, ‘planet’, ‘profit’ als we lokaal voedsel produceren door (keuken)afval als grondstof te gebruiken. En ik weet dat we daarmee bijdragen aan werelddoelen.

I. 
Ik kan nieuwe ideeën aandragen om afval te voorkomen, te verzamelen of te upcyclen, zodat afval een waardevolle grondstof is voor iets nieuws.

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up