Eten van de toekomst. Wat is duurzaam eten?

Eten van de toekomst. Wat is duurzaam eten?

Wat is duurzamer eten? In deze lesbrief zetten we 8 kenmerken daarvan op een rijtje. Het meest impactvolle staat bovenaan op de kenniskaart: meer plantaardig en minder dierlijk eten. Via opdrachten onderzoeken leerlingen ook de duurzaamheid van hun boodschappen en van de kantine op school.

Een derde deel van onze ecologische voetafdruk wordt bepaald door wat we dagelijks eten. Die food-print biedt daarom kansen om de wereld elke dag een beetje beter te eten.

Tijdens de landelijke netwerkdag in 2017 gaf platform vmbo D&P deze kenniskaart ‘Eten van de toekomst’ als educatieve poster mee aan de 300 deelnemende docenten en schoolleiders.

Natascha Kooiman vormt met haar bedrijf Smaackmakers het praktijkverhaal in deze lesbrief, ze werkt ook voor de Transitiecoalitie Voedsel. Ze geeft workshops en presentaties, zoals eerder met Liedewij tijdens een bijeenkomst voor Provincie Overijssel.

De lesbrief ‘Eten van de toekomst. Wat is duurzaam eten?’ is geschikt als introductie tot kookopdrachten, zoals die in vmbo-profielen en keuzevakken zijn opgenomen.
Inspiratie: Docent Gijs Pullen van Greijdanus College Meppel vertelt op platform circuleren.nu waarom hij ‘een duurzame maaltijd bereiden’ misschien wel de mooiste opdracht vindt. Ook in virustijd, door het thuisfront te betrekken bij de opdracht.

Je leert dat je door duurzamer te eten makkelijk een verschil maakt voor je eigen gezondheid en voor een betere wereld.

R.
Ik weet wat de kenmerken zijn van duurzaam eten en wat dierlijke producten zijn en wat plantaardige producten.

T1. 
Ik weet hoe ik makkelijk een duurzamere voedselkeuze kan maken, met name door:

  • meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten
  • meer lokale producten te gebruiken en meer producten uit het seizoen
  • voedselverspilling te voorkomen en te verminderen.

T2.
Ik weet waarom het belangrijk is dat we aandacht geven aan een eetpatroon met meer plantaardige en minder dierlijke producten, omdat:

  • plantaardig eten een gevarieerde en gezonde keuze biedt
  • de dierenindustrie grote schade veroorzaakt, onder andere door uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van land en water voor het vee(voer)
  • de wereldbevolking groeit, door plantaardig te eten kunnen we meer mensen van voedsel voorzien.

I. 
Ik weet dat ik de wereld ‘een beetje beter’ kan eten en ik kan zelf nieuwe ideeën en acties aandragen om mijn eetpatroon op school en thuis verder te verduurzamen.

Wat we dagelijks eten heeft te maken met wereldzaken .

Hoe kunnen we met ons eetpatroon schade voor de leefomgeving voorkomen? (SDG13 Klimaatverandering stoppen, SDG12 duurzame productie en consumptie, SDG 11 leefbare steden).

Wat is een eetpatroon met respect voor dieren? (SDG14 leven in het water, SDG15 leven op het land).

De wereldbevolking groeit. Welke eetpatronen dragen eraan bij dat er genoeg te eten is voor alle kinderen overal en altijd? (SDG2 geen honger)

Hoe kunnen we dagelijks duurzaam en gezond eten? (SDG3 goede gezondheidszorg voor iedereen).

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

gastles: optioneel presentatie of gastles over duurzamer eten op school. Neem hiervoor contact op via info@ikcirculeer.nl

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up