archiefWillem Lageweg van MVO Nederland over IkCirculeer

Willem Lageweg van MVO Nederland over IkCirculeer

Voor een circulaire en inclusieve economie is duurzaam beroepsonderwijs op alle niveaus onmisbaar. Dat geldt voor huidige en toekomstige generaties.
Namens MVO Nederland onderschrijf ik daarom het belang van IkCirculeer om een kennisbasis duurzaamheid en MVO structureel in het (V)MBO te verankeren.
De samenwerking van duurzame koploperbedrijven met docenten, jongeren en educatieve auteurs bij het ontwikkelen en verspreiden van leermiddelen is leerzaam en inspirerend voor alle partijen.
Deze co-creatie voor duurzame educatie crëeert betrokkenheid bij en draagvlak voor een duurzame samenleving. Ook bevordert het een up-to-date afstemming van kennisoverdracht tussen bedrijven en onderwijs.
Namens MVO Nederland wens ik het team van IkCirculeer veel succes en plezier bij het ontwikkelen van een kennisbasis duurzaamheid in het onderwijs.

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland

Meer informatie over MVO Nederland.

Scroll up