archief‘Wie doet al iets met duurzaam ondernemen in de klas?’

‘Wie doet al iets met duurzaam ondernemen in de klas?’

Kennis over duurzaamheid bevindt zich momenteel nog vooral in het hoger en universitair onderwijs. Terwijl er talloze voorbeelden van duurzaam denken en doen te vinden zijn in het bedrijfsleven die heel interessant zijn voor (V)MBO leerlingen. IkCirculeer brengt deze inspirerende, duurzame lessen uit steeds meer duurzame bedrijven naar het beroepsonderwijs.

Inspiratiebron
Wat een alledaags gesprekje bij de kassa leek, bleek de start van IkCirculeer. ‘Wilt u een tasje?’ vroeg het meisje achter de kassa. Op mijn weigering antwoorde zij vrolijk: ‘Dan krijgt u een stempel op de klantenkaart. Als deze vol is, kunt u een gratis product uitkiezen.’ Ik werd beloond door mijn duurzame consumenten gedrag.

Les over plastic soup
Als manager bij een educatieve uitgeverij was ik destijds betrokken bij het ontwikkelen van lesmaterialen voor het VMBO en ik legde meteen de link naar mijn werk: op het VMBO wordt nog nauwelijks onderwezen over duurzaamheid, maar de impact daarvan zal enorm zijn. Hoe worden plastic tasjes straks aangeboden als het hele VMBO commercieel bij kassavaardigheden leert over plastic soep? En welke ontwikkeling maakt duurzaamheid door als alle VMBO’ers handvatten krijgen om positief te participeren in mondiale uitdagingen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Als zij echt part of the solution kunnen zijn? Het idee voor IkCirculeer was geboren.

De nulmeting
Tijdens een workshop ‘Duurzaam ondernemen in de klas’ eind mei 2014 vroeg ik aan ruim 40 VMBO-docenten op een landelijk congres: ‘Wie van jullie doet al iets met duurzaam ondernemen in de klas?’ Niemand antwoordde. Een letterlijke nulmeting voor mijn project. IkCirculeer bevordert leren en werken in de circulaire economie. Het betrekken van docenten, maar ook het bedrijfsleven is daarbij belangrijk. In de Raad van Advies en Inspiratie van IkCirculeer zitten vertegenwoordigers van 3 lagen van het beroepsonderwijs. We gaan de samenwerking aan met diverse bedrijven en organisaties om inspirerende lespakketten te ontwikkelen over duurzaamheid en MVO, aansluitend bij de vernieuwde exameneisen voor het beroepsgerichte VMBO.

Samenwerken en ontwikkelen
De endorsement van MVO Nederland en de samenwerking met Docentplus (RTTI) zorgen voor een spannende tijd:

‘De samenwerking van duurzame koploperbedrijven met docenten, jongeren en educatieve auteurs bij het ontwikkelen en verspreiden van leermiddelen is leerzaam en inspirerend voor alle partijen. Deze co-creatie voor duurzame educatie crëeert betrokkenheid bij en draagvlak voor een duurzame samenleving. Ook bevordert het een up-to-date afstemming van kennisoverdracht tussen bedrijven en onderwijs,’ aldus Willem Lageweg van MVO Nederland over IkCirculeer.

Impact realiseren
Wat betreft de impact? De groep docenten gaf in mei feedback in de vorm van applaus. En met de Wereldprijs werken we hard aan het groeien van IKcircuLEER. Wordt vervolgd!

Heeft u vragen over IkCirculeer Of wilt u samenwerken aan duurzaam onderwijs?
Laat het weten via info@ikcirculeer.nl

Scroll up