nieuwsLeerlingen van praktijkonderwijs ontvangen circuleer-certificaten van wethouder

Leerlingen van praktijkonderwijs ontvangen circuleer-certificaten van wethouder

Wethouder Van Wageningen reikte op 28 januari 2019 de eerste circuleer-certificaten van Nederland uit op praktijkschool De Steiger in Lelystad. Onderwijs, jeugd èn duurzaamheid maken deel uit van haar portefeuille. Het was een bijzonder moment voor onze PRO-leerlingen. Hoe is dat zo gekomen?

In de buurt van de school, maar ook op het schoolplein, lag veel zwerfvuil. Vanuit het raam van mijn werkkamer zag ik dat een leerling, ik noem haar hier Nancy, een drankpakje op de picknicktafel liet staan. Met de afvalbak op 1 meter afstand. Toen ik haar daar later op aansprak was Nancy zich van geen kwaad bewust. Ik beschouw het als mijn onderwijstaak om leerlingen zich bewust te laten worden van hun gedrag. Als directeur dacht ik erover na over hoe ik dit zou gaan aanpakken.

Lessen over afval als grondstof
Ik legde contact met Liedewij de Graaf van ikcirculeer.nl, die vmbo-lesbrieven heeft gemaakt met ‘levende lessen’ voor een circulaire en duurzame economie. Ik besloot deze lessen eerst zelf te gaan geven. Want ik wilde ervaren hoe de thema’s van die lesbrieven zouden vallen bij onze PRO-leerlingen.

We spraken over duurzamer eten, plastic soep, afval scheiden en afgedankte kleding. Hierbij maakte ik ook dankbaar gebruik van de aansprekende filmpjes zoals die in de lesbrief staan. De taal werd hier en daar wat aangepast, de opdrachten uitvoerbaar gemaakt voor de PRO-leerling, en leerlingen lazen de kenniskaart voor. De laatste 30-40 minuten van de les bedacht ik een praktische opdracht. Zo zijn er mooie bloempotten gemaakt van plastic flessen en hebben leerlingen € 4,- meegekregen om daar samen duurzame producten van te kopen. Over de lessen heb ik op mijn Linkedin-profiel een blog geschreven. De lessen werden goed ontvangen door de leerlingen.

Op De Steiger zijn we ook begonnen met het scheiden van zeven soorten afval, dat moet leiden tot minder restafval. Ik hoop dat de leerlingen zich realiseren dat er méér is dan iets kopen, het gebruiken en het dan weggooien. Dat afval een grondstof kan zijn voor nieuwe producten.

Uitnodiging
Net als veel van mijn collega’s die werkzaam zijn in het praktijkonderwijs heb ik veel compassie met onze leerlingen. Daarom wilde ik deze ervaring delen en eigenlijk hoop ik dat alle leerlingen van het praktijkonderwijs deze lessen zouden kunnen krijgen. Zodat ze zich bewust worden van hoe ook zij een bijdrage kunnen leveren aan een nog betere wereld.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de circulaire economie interessante banen voor onze jongeren kan opleveren. Ik nodig u dan ook uit om mee te denken over en te werken aan het PRO-werkboek circuLEREN. Dit werkboek zal dan zo’n 10 lessen bevatten met eerdergenoemde thema’s maar ook nieuwe thema’s zoals e-waste. Samen met Liedewij en een aantal geïnteresseerde collega’s willen we dit werkboek vorm en inhoud geven. We willen het graag maken voor en samen met de mensen die werkzaam zijn in het praktijkonderwijs.

De leerlingen van De Steiger waren supertrots op hun certificaat, dat ze uit handen van de wethouder ontvingen. Ze zijn zich iets meer ervan bewust dat ook hun gedrag bij kan dragen aan een betere en mooiere wereld. Ben je nieuwgierig geworden en wil je meer weten laat het dan weten: info@ikciculeer.nl.

Ton Heimerikx
Directeur De Steiger
Lelystad

Scroll up