archiefUniek moment voor duurzame impact in het onderwijs 

Uniek moment voor duurzame impact in het onderwijs 

Voor het eerst is er een richting in het voortgezet onderwijs waar duurzaamheid en MVO in de kern van het verplichte examenprogramma staan. Bijna is het zover, als vanaf schooljaar 2016/2017 het beroepsgerichte VMBO een nieuwe structuur krijgt.

In cijfers: Vanaf schooljaar 2016/2017 zullen jaarlijks circa 35.000 leerlingen in leerjaar 3 en 4 VMBO-examen gaan doen met duurzaam ondernemen als basis van het programma van Dienstverlening en Producten. En voor alle andere VMBO-ers kan dit een keuzevak zijn, in totaal gaat het om ruim 125.000 leerlingen in leerjaar 3 en 4.

Het is zaak dit bijzondere moment van vernieuwingen in het beroepsonderwijs optimaal te benutten voor een duurzame impact !

Aan mooie duurzame onderwijsprojecten is op zich geen gebrek, zie bijvoorbeeld www.groengelinkt.nl. Echter: die projecten zijn veelal niet met elkaar verbonden. En niet met de exameneisen! Daardoor komt duurzaam onderwijs vaak niet verder dan de vrijblijvende projectsfeer. Afhankelijk van de passie of ruimte bij een individuele docent of school op dat moment.

Van versnipperd en vrijblijvend naar structureel verankerd, geworteld en ‘gevleugeld’ duurzaamheidsonderwijs. Daaraan werkt IkCirculeer, door toetsbare lesmaterialen (RTTI-gekwalificeerd) te ontwikkelen en geschikt bestaand materiaal onderling te verbinden. Want samenwerken vormt de basis voor een nieuwe duurzame economie.

Samen met duurzame koploperbedrijven, docenten en jongeren creëert IkCirculeer een kennisbasis duurzaamheid vóór het (V)MBO en dóór het (V)MBO. Voor elke dag samen een stapje duurzamer.

IKcircuLEER is genomineerd voor ASN Bank Wereldprijs 2014. Momenteel is er een stemronde, de 3 projecten met de meeste stemmen gaan door. Over leren in een circulaire economie maakten we een mooi filmpje, zie https://vimeo.com/107130354

Wil je meer weten over de ‘WHY’, WHAT’ of ‘HOW’ van IkCirculeer? Neem dan contact op via info@ikcirculeer.nl

Scroll up