blogU gaat ons les geven, hè?

U gaat ons les geven, hè?

Door Ton Heimerikx

Ik sta iedere dag in de gang om de leerlingen welkom te heten. Een grote, met een beginnend snorretje, eerstejaars leerling vertelde mij al dagen dat ik les ging geven aan zijn klas. De verwachtingen waren hoog! Ik dacht nog wat heb ik mezelf aangedaan om iedere donderdagochtend 80 minuten les te gaan geven.

Als directeur van de school voor praktijkonderwijs, De Steiger in Lelystad, heb ik het al druk genoeg. Waarom dan tijd spenderen aan lesgeven? Mijn grootste drive was om mijn leerlingen bewust te laten worden van hun gedrag. In onze missie staat immers dat we onze leerlingen willen helpen om succesvolle burgers van Lelystad te worden. In mijn optiek zijn succesvolle burgers, onder andere mensen die zich bewust zijn van het feit dat er maar één aarde is en dat we daar zuinig op moeten zijn. Dat zou de insteek van mijn les moeten worden. De opdracht van het praktijkonderwijs is vierdelig. Leerlingen naar werk toe leiden of naar vervolgonderwijs, ze leren hun vrijetijd zinvol te besteden, helpen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen en ondersteunen tot goed burgerschap. De les die ik wilde gaan geven viel onder het domein burgerschap.

Voor de lessen die ik voor ogen had vond ik gelukkig iemand met dezelfde drive. Liedewij de Graaf van ikcirculeer.nl had al een aantal lesbrieven gemaakt voor het VMBO. Lesbrieven die ik wat zou moeten aanpassen aan het niveau van de leerlingen van het praktijkonderwijs. De eerste lesbrief ging over plastic soep. De methodiek die Liedewij ontwikkeld heeft kent een duidelijk opbouw, inspirerende koplopers, video fragmenten die je raken, een quiz om de voorkennis op te roepen en leuke opdrachten. Het geheel maakt gebruik van eigentijdse technieken, zoals QR codes. Dit ging me zeker helpen.

De quiz vragen behandelde ik één voor één waarbij ik eventuele moeilijke woorden uitlegde. De leerlingen zetten hun antwoord op het wisbordje en lieten het dan zien. Na het doel van de les duidelijk te hebben gemaakt volgde een filmpje. Hier was Rich Horner, een Britse duiker, te zien voor de kust van Bali. Bij de leerlingen hoorde je geluiden van afschuw en verbazing. Ze moesten naar aanleiding hiervan een aantal vragen beantwoorden. Toen kwam het filmpje van KLEAN (klagen loont echt absoluut niet). De boodschap was duidelijk, de vragen die de leerlingen aan Peter Smith van KLEAN mochten stellen waren verassend goed. Na zo’n 60 minuten te hebben gewerkt zijn we naar buiten gegaan en hebben leerlingen rond de school 4 zakken zwerfvuil opgehaald.

Er is onder andere een jerrycan uit het water gehaald en er is in de bosjes een plastic zakje gevonden met hondenpoep! De verontwaardiging van de leerlingen over de grote hoeveelheid zwerfaval tijdens de rondgang  zorgde voor een betekenisvolle afsluiting van mijn eerste les over dit onderwerp. Volgende week deel 2 van de plastic soep les, dan gaan we eens bekijken wat er gebeurt met dieren als ze plastic eten. Uiteraard maak ik dan weer dankbaar gebruik van de lesbrief van ikcirculeer.nl.

Voor meer informatie over de auteur: www.linkedin.com/in/tonheimerikx/

Scroll up