test inner section

Samen met onze partners ontwikkelen we levende lessen. Aan de hand van voor jongeren herkenbare producten en diensten delen duurzame koplopers daarin hun expertise en ervaringen als rolmodellen voor een nieuwe duurzame economie. Ook verzorgen we cursussen die duurzaam doen en denken in profielmodules en keuzevakken voor (v)mbo-ers ondersteunen. En we werken volop mee aan projecten die circulair ondernemen in het (beroeps)onderwijs versterken 

Samen met onze partners ontwikkelen we levende lessen. Aan de hand van voor jongeren herkenbare producten en diensten delen duurzame koplopers daarin hun expertise en ervaringen als rolmodellen voor een nieuwe duurzame economie. Ook verzorgen we cursussen die duurzaam doen en denken in profielmodules en keuzevakken voor (v)mbo-ers ondersteunen. En we werken volop mee aan projecten die circulair ondernemen in het (beroeps)onderwijs versterken 

Samen met onze partners ontwikkelen we levende lessen. Aan de hand van voor jongeren herkenbare producten en diensten delen duurzame koplopers daarin hun expertise en ervaringen als rolmodellen voor een nieuwe duurzame economie. Ook verzorgen we cursussen die duurzaam doen en denken in profielmodules en keuzevakken voor (v)mbo-ers ondersteunen. En we werken volop mee aan projecten die circulair ondernemen in het (beroeps)onderwijs versterken 

Scroll up