archiefIn gesprek met leden van de Tweede Kamer

In gesprek met leden van de Tweede Kamer

Op 31 maart 2016 vond in de Tweede Kamer de Bijzondere Procedure Duurzaamheid in het Onderwijs plaats als vervolg op het verdrag dat in oktober 2014 werd gesloten, zie http://groenegeneratie.nl/verdrag-duurzaamheid-in-het-onderwijs. Gini Manting ging als lid van de Raad van Inspiratie van IkCirculeer het gesprek aan met leden van de Tweede Kamer. Hier is haar bijzondere bijdrage aan de procedure, opdat duurzaam onderwijs net zo gewoon zal zijn als taal en rekenen leren.

Zou het niet mooi zijn als …

… we kinderen een handelingsperspectief kunnen geven om een creatieve, betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren;

… we ze uit het onbewust onbekwame consumeren kunnen begeleiden;

… we ze toegang kunnen geven tot niet alleen kennis, maar ook ontwikkeling, oplossingen, onderzoek, mogelijkheden en kansen voor een betere leefomgeving?
Ik ben Gini Manting en lid van de Raad van Advies en Inspiratie voor IkCirculeer, een lesmethode voor het VMBO. Met mijn onderwijservaring en netwerk ondersteun ik deze methode van harte. Ook als moeder van twee dochters van 10 en 14 jaar ben ik me bewust van de tekortkomingen in het onderwijs op dit moment.
Liedewij de Graaf met haar lesmethode voor het VMBO, draagt enorm bij aan actueel onderwijs voor zowel kind en jongere alsook leraar.

Onze economie verandert, ongelijkheid krijgt nieuwe gezichten, onze maatschappij is volop in ontwikkeling en navenant verandert het onderwijs – in bestaansrecht en maatschappelijke opdracht en ook in vorm. Onderwijs vindt meer en meer buiten de schoolgebouwen plaats, de rol van de docent wordt minder kennis-overdragend en is zoekende naar zijn nieuwe rol, bestuurders sturen de opleidingen van overmatig bedrijfsmatig handelen naar meer Bildung.

De rol van het onderwijs in al deze beweging is, zoals we allemaal weten, een cruciale: leerkrachten, leraren en docenten hebben een grote impact op individuele leerlingen en studenten alsook op de omgang met elkaar en bouwen daarmee direct aan onze samenleving.

Liedewij is de bedenker, auteur, administratief medewerker, fundraiser, relatiemanager en veel meer van IkCirculeer:- rollen die eigenlijk niet allemaal in één persoon tot hun recht komen. Noodzaak breekt echter wet. IkCirculeer moet er ‘gewoon’ komen en Liedewij gaat dus door. Voor de leerling, voor de jongere, voor onze kinderen.

Ook voor de docent die niet in staat is deze kennis, houding en ervaring te bundelen tot een praktische en actuele lesinhoud. En zeker ook als bijdrage aan een betere samenleving.

Deze methode is actueel in vorm en inhoud. Het sluit aan bij de manier van leren van het kind en de jongere van nu. Bovendien adresseert het niet alleen benodigde kennis, het appelleert ook aan een houding die voor zowel leerling als leraar bewustwording en verantwoordelijkheid creëert. Voor de hele leefomgeving.

Deze methode is niet alleen geschikt voor het VMBO maar in iedere opleiding gestandaardiseerd zou moeten worden. Deze noodzakelijke ‘levenswijsheid’ gun ik ieder kind: En deze bagage gun ik iedere leraar. Deze methode equipeert niet alleen de leerling, maar ook de volwassene in het onderwijs. En ook daarbuiten: leerlingen, docenten en de buitenwereld werken niet alleen als professional maar ook als individu, als particuliier persoon samen. Eenmaal deze kennis, is er geen weg terug.

IkCirculeer is een particulier initiatief dat inmiddels enigszins ondersteund wordt. Helaas nog onvoldoende. En de vraag breidt zich uit. Leraren moeten niet zozeer geëquipeerd worden maar willen ook geëquipeerd worden om te kunnen werken met kinderen en jongeren aan een betere wereld.

En dan zou ik graag willen eindigen met hetgeen waar ik mee begon:

Zou het niet mooi zijn als …

… we kinderen een handelingsperspectief kunnen geven om een creatieve, betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren;

… we ze uit het onbewust onbekwame consumeren kunnen begeleiden;

… we ze toegang kunnen geven tot niet alleen kennis, maar ook ontwikkeling, oplossingen, onderzoek, mogelijkheden en kansen voor een betere leefomgeving?

Alles wat we doen, maakt verschil. Of je bijdraagt aan je omgeving of afbreuk doet aan je omgeving. Laten we daarin bewust stappen zetten, DOEN, met initiatieven als IkCirculeer.

Daarvoor is alle steun van harte welkom ….
… middels het ontsluiten van (uw) netwerk,
… aandacht voor de juiste dialogen over actueel onderwijs,
… binnen de verschillende partijen de dialoog voeden met bijvoorbeeld IkCirculeer.

Het een keer ervaren? Probeer binnenkort een gratis proefles via de site!

Scroll up