archiefDuurzaam onderwijs in bedrijf

Duurzaam onderwijs in bedrijf

Eigenlijk is een middag te kort om kennis en inspiratie over te dragen over duurzaam ondernemen via

  • presentaties van praktijkverhalen als ‘levende lessen’
  • presentatie van lesmaterialen van IkCirculeer
  • opdracht om met duurzaamheid in de klas aan de slag te gaan
  • ervaringen uitwisselen
  • een rondleiding over het fabrieksterrein waar duurzaamheid in alle werkprocessen centraal staat.

Met de opmerking van een docent ben ik het helemaal eens. Zij noteerde op het evaluatieformulier als tip voor de workshop Duurzaam ondernemen in de klas om deze niet in 1 middag te plannen, maar in plaats daarvan: ‘2 keer een middag of een hele dag, en dan de toepassingsopdrachten doornemen voor leerlingen’.

Overigens zijn de beoordelingen wel bemoedigend. Voor inhoud en verzorging van presentaties, en voor de catering gaven de 12 docenten op 20 juni gemiddeld het rapportcijfer 8. En ze noteerden een 9 gemiddeld voor de locatie van het Awarehouse bij Interface in Scherpenzeel. Een deelnemer merkte op: ‘Elke school zou een ‘awarehouse’ moeten zijn’.

Wat goed lukt in een middag, dat is: het overdragen van enthousiasme om werk te maken van een duurzame missie.

Duurzaam ondernemen past binnen een groot bedrijf, daarover vertelden Geanne van Arkel en Bianca Rikels van Interface. Over als individu in actie komen, daarover vertelde Merijn Tinga, alias Plastic Soup Surfer. Of je gaat in de klas aan de slag met duurzaamheid, bijvoorbeeld met een lesbrief van IkCirculeer over de Plastic Soup Surfer, zie foto.

De nieuwe datum voor deze workshop is bekend, namelijk 26 september 2016. Inschrijven is mogelijk via https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/duurzaam-ondernemen-in-de-klas-lessen-ontwikkelen/

Scroll up