Een school zonder afval

Een school zonder afval

Waarom maken we eigenlijk nog afval?

Deze lesbrief nodigt de leerlingen uit om anders naar afval te kijken: van waardeloos, naar waardevol. Het inspirerende praktijkverhaal komt hier van het bedrijf VerdraaidGoed, dat werkt aan duurzaamheid met een glimlach. Oprichter en ontwerper Lisanne Addink benut reststromen voor nieuwe creatieve toepassingen en bestemmingen.

Leerlingen brengen het afval op school in kaart. Met materiaalkaarten in de lesbrief. Ze zien hoe afval in de praktijk grondstoffen levert voor heel veel nieuwe producten. Het aanbod in de webshop LoopedGoods, waarin tientallen circulair ondernemers nu samenwerken, stimuleert om door de bril van een circulair ontwerper te kijken. En om zelf ideeën te vormen om afval op school te voorkomen en te ‘upcyclen’.

Tijdens de landelijke netwerkdag van platform vmbo D&P op 9 juni 2021 verzorgde Lisanne Addink de keynote. Samen met Liedewij de Graaf verzorgde zij daar ook een workshop waarin zij deze lesbrief over circulair ontwerpen introduceerden bij docenten D&P.

Deze lesbrief is zeer geschikt voor lessen en projecten over duurzaam doen en denken en over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geldt bij uitstek voor lessen in de kern van de beroepsgerichte vmbo-programma’s en voor de volgende profiel- en keuzevakken:

  • Een product maken en verbeteren (profieldeel D&P)
  • Een evenement organiseren (profieldeel D&P)
  • Milieu, hergebruik, duurzaamheid (D&P, keuzevak)
  • Innovatie en prototyping (MVI, keuzevak)
  • Slimme technologie (PIE, keuzevak)
  • Ondernemen (E&O, keuzevak)

De les wordt ook gebruikt voor projectweken in onderbouw havo/vwo en voor technasia.

Leerdoel:

Je leert anders naar afval kijken: van waardeloos naar waardevol.

Leerdoelen RTTI

R.

Ik weet wat aandachtspunten zijn voor het circulair ontwerpen van producten.

T1.

Ik kan het afval op school in kaart brengen, soort bij soort, en ik weet hoe ik restafval kan voorkomen.

T2.

Ik weet waarom het slim is om afval te voorkomen, gescheiden in te zamelen en te upcyclen. Ik kan de voordelen daarvan benoemen voor de 3p’s van people, planet en profit.

I. Ik kan zelf ideeën aandragen voor voor nieuwe producten gemaakt van reststromen en voor een school zonder afval.

Deze les sluit aan bij de volgende werelddoelen van de Verenigde Naties

Wil je meer weten over de werelddoelen van de Verenigde Naties? Kijk dan op de websites 17doelendiejedeelt.nl of sdgnederland.nl

leermiddelen: invulbare pdf optioneel gedrukt als boekje / online lespagina / docentenhandleiding / antwoordmodel.
prijs: € 295,- per schooljaar, voor alle lessen van IkCirculeer t/m 25 leerlingen. Voor elke leerling extra € 5,- per schooljaar.

U kunt inloggen in de lessen met de inloggegevens die u na aanschaf van het abonnement van ons heeft ontvangen.

Scroll up